หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประมวลภาพกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว ติดต่อสอบถาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลครน 99 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 ภูผาสวย รวยไม้ผล ผู้คนน่ารัก ถ้ำเขาหลักขึ้นชื่อ เลื่องลื่อวัฒนธรรม
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
 
  แผนการดำเนินงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาตำบลสามปี
  ข้อมูลบัญญัติงบประมาณ
  แผนดำเนินการประจำเดือน
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
  ผลปฏบัติงาน
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ครน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  แผน)ฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ส่วนการศึกษาฯ
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. ครน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการคมนาคม
ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์ในตำบล
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย (ดู : 2) 22 ม.ค. 2564
กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดู : 4) 19 ม.ค. 2564
กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดู : 5) 19 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 12) 4 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลครน เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง (ดู : 26) 24 พ.ย. 2563
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 27) 24 พ.ย. 2563
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 23) 5 พ.ย. 2563
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 12) 3 พ.ย. 2563
การตรวจสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ของอบต.ครน (ดู : 49) 18 ก.ย. 2563
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 12) 28 ส.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและและสิ่งปลูการ้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ชุดที่ 3 (ดู : 12) 30 ก.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและและสิ่งปลูการ้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ชุดที่ 2 (ดู : 13) 29 มิ.ย. 2563
การรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 76) 26 มิ.ย. 2563
บัญชีรายการที่ดินและและสิ่งปลูการ้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ชุดที่ 1 (ดู : 14) 29 พ.ค. 2563
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 147) 28 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์และการทดสอบตัวอย่างงาน) (ดู : 158) 27 พ.ค. 2563
การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2563 (ดู : 82) 26 พ.ค. 2563
กำหนดวันสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 99) 26 พ.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 87) 26 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน (ดู : 43) 5 พ.ค. 2563
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) (ดู : 113) 5 พ.ค. 2563
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 132) 1 พ.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 82) 30 เม.ย. 2563
การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 71) 22 เม.ย. 2563
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 104) 2 เม.ย. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 90) 2 เม.ย. 2563
กำหนดวันสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 80) 1 เม.ย. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 80) 1 เม.ย. 2563
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 116) 16 มี.ค. 2563
กำหนดวันสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 91) 6 มี.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 83) 6 มี.ค. 2563
รับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถขุดตีนตะขาบ (รถแบคโฮ)) (ดู : 86) 13 ก.พ. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 (ดู : 29) 12 ก.พ. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 (ดู : 27) 12 ก.พ. 2563
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 27) 12 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 68) 11 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 68) 27 ม.ค. 2563
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชาชน (ดู : 70) 24 ม.ค. 2563
รับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถขุดตีนตะขาบ (รถแบคโฮ)) (ดู : 72) 20 ม.ค. 2563
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 128) 4 ธ.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 94) 4 ธ.ค. 2562
กำหนดวันสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 90) 3 ธ.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 77) 3 ธ.ค. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 96) 28 พ.ย. 2562
ประกาศผลผู้มีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ดู : 92) 27 พ.ย. 2562
ประกาศผลผู้มีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ดู : 77) 27 พ.ย. 2562
กำหนดวันสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 85) 26 พ.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 82) 26 พ.ย. 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 (ดู : 29) 15 พ.ย. 2562
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา (ดู : 140) 13 พ.ย. 2562
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 3 อัตรา (ดู : 121) 7 พ.ย. 2562
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประะชาชน 62 (ดู : 37) 9 ต.ค. 2562
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ดู : 90) 2 ก.ย. 2562
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากทุจริต (ดู : 83) 2 ก.ย. 2562
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 85) 2 ก.ย. 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2/2562 (ดู : 27) 30 ส.ค. 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 (ดู : 26) 15 ส.ค. 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 (ดู : 25) 15 ส.ค. 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลครน พุทธศักราช 2553 (ดู : 61) 15 ส.ค. 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลครน พ.ศ.2553 (ดู : 49) 15 ส.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
99 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ : 0-7755-7139 โทรสาร : 0-7755-0734
Copyright © 2018. www.kron.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ