หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประมวลภาพกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว ติดต่อสอบถาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลครน 99 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 ภูผาสวย รวยไม้ผล ผู้คนน่ารัก ถ้ำเขาหลักขึ้นชื่อ เลื่องลื่อวัฒนธรรม
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
 
  แผนการดำเนินงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาตำบลสามปี
  ข้อมูลบัญญัติงบประมาณ
  แผนดำเนินการประจำเดือน
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
  ผลปฏบัติงาน
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ครน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  แผน)ฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ส่วนการศึกษาฯ
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. ครน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการคมนาคม
ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์ในตำบล
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 3) 8 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 0) 8 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 0) 2 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) จำนวน 6 โรงเรียน (ดู : 2) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) ศพด. จำนวน 4 ศูนย์ (ดู : 2) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน (ดู : 2) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) จำนวน 4 ศูนย์ (ดู : 2) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ดู : 8) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 , 4 ตำบลครน (ดู : 6) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 , 4 ตำบล (ดู : 8) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านควนสามัคคี (ดู : 14) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น (ดู : 6) 28 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ (ดู : 14) 28 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 13 รายการ (ดู : 14) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 9 รายการ (ดู : 10) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 6 รายการ (ดู : 10) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 4277 ชุมพร จำนวน 15 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ 120A จำนวน 1 ลูก โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น (ดู : 11) 26 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านปลายกริม (ดู : 14) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ศพด.อบต.ครน (ดู : 12) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากพลาสติกใส จำนวน 300 อัน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 22 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ดู : 13) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่อพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ดู : 13) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ดู : 12) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ศพด.วัดช่องรอ (ดู : 22) 21 พ.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 (ดู : 17) 20 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 26 รายการ (ดู : 12) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 3 หลัง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น (ดู : 12) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์โดม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 3 หลัง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น (ดู : 11) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1599 ชุมพร จำนวน 5 จุด (ดู : 12) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยน้ำแห้ง - ช่องรอ ม.11 (ดู : 14) 29 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาหลัก - หน้าถ้ำ ม.9 (ดู : 14) 29 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอน 5 ม.4 (ดู : 15) 29 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาเหรี่ยง -เนินทอง ม.1 (ดู : 15) 29 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายร่วมใจพัฒนา 3 หมู่ที่ 3 ตำบลครน (ดู : 17) 17 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายประชาร่วมใจ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลครน (ดู : 18) 17 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ 11 (ดู : 16) 13 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่า - น้ำฉาล่าง หมู่ที่ 4 (ดู : 20) 13 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม ตอนที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลครน (ดู : 16) 13 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาเหรี่ยง - เนินทอง หมู่ที่ 1 ตำบลครน (ดู : 17) 13 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถบดถนน ทะเบียน ถข 86 ชุมพร จำนวน 2 รายการ (ดู : 14) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1599 ชุมพร จำนวน 10 รายการ (ดู : 11) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไดสตาร์ท จำนวน 1 ตัว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 26 รายการ (ดู : 11) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 6 รายการ (ดู : 12) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 4 รายการ (ดู : 19) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 17 รายการ (ดู : 19) 26 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (ดู : 17) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 16) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ดู : 19) 18 มี.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ดู : 19) 18 มี.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (ดู : 19) 18 มี.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 25) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอสราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ 4,5 ตำบลครน (ดู : 21) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนสามัคคี - แพรกเนียง หมู่ที่ 13 ตำบลครน (ดู : 21) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (ดู : 19) 25 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 25 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
99 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ : 0-7755-7139 โทรสาร : 0-7755-0734
Copyright © 2018. www.kron.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ