หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประมวลภาพกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว ติดต่อสอบถาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลครน 99 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 ภูผาสวย รวยไม้ผล ผู้คนน่ารัก ถ้ำเขาหลักขึ้นชื่อ เลื่องลื่อวัฒนธรรม
 
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
 
  แผนการดำเนินงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาตำบลสามปี
  ข้อมูลบัญญัติงบประมาณ
  แผนดำเนินการประจำเดือน
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
  ผลปฏบัติงาน
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ครน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  แผน)ฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ส่วนการศึกษาฯ
 
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. ครน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค
ด้านการคมนาคม
ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์ในตำบล
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาล้าน-ปลายกริม (ช่วงที่ 1,2) หมู่ที่ 9 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (ดู : 11) 12 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน หมู่ที่ 4,5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (ดู : 9) 12 ม.ค. 2564
ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาล้าน-ปลายกริม (ช่วงที่ 1,2) หมู่ที่ 9 ตำบลครน (ดู : 11) 12 ม.ค. 2564
ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน หมู่ที่ 4,5 ตำบลครน (ดู : 9) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 4) 4 ม.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ดู : 12) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำ กรวดกรองน้ำ พร้อมล้างทำความสะอาดระบบกรองน้ำ และซ่อมแซมระบบประปาบ้านคู ม.12 (ดู : 12) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา DLTV ศพด.บ้านควนสามัคคี (ดู : 11) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา DLTV ศพด.บ้านปลายกริม (ดู : 10) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอย 1,000 ถุง (ดู : 12) 8 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำฉา - เขาล้าน หมู่ที่ 5,8 (ดู : 17) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน ตอน 2 หมู่ที่ 5 (ดู : 17) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (ดู : 9) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซินอ๊อกเทน 95 จำนวน 300 ลิตร (ดู : 10) 3 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลการประชุมประชาคมระดับตำบล (ดู : 9) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถบดถนน ทะเบียน ถข 86 ชุมพร พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (ดู : 8) 30 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้องานบ้าน-งานครัว จำนวน 4 รายการ (ดู : 9) 30 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ดู : 9) 26 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา วัดและชุมชน 18 แห่ง จำนวน 2 ครั้ง (ดู : 18) 25 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 4 ศูนย์ (ดู : 9) 24 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 6 แห่ง (ดู : 9) 24 พ.ย. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 6 แห่ง (ดู : 8) 23 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูสำนักงาน อบต.ครน (ดู : 21) 18 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักทำความสะอาดผ้า จำนวน 3 รายการ (ดู : 26) 17 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (ดู : 23) 16 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแผร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.ครน (ดู : 18) 13 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ ขนย้ายกากยางมะตอย จำนวน 210 ลบ.ม (ดู : 19) 13 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ 3 จุด (ดู : 15) 10 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถเกลี่ยดิน ตค 486 จำนวน 21 รายการ (ดู : 16) 9 พ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกร่ีตสายน้ำฉา - เขาล้าน หมู่ที่ 5,8 ตำบลครน (ดู : 23) 9 พ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - เขาล้าน ตอน 2 หมู่ที่ 5 ตำบลครน (ดู : 23) 9 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 81-1774 จำนวน 3 รายการ (ดู : 15) 6 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 18) 6 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอร์ จำนวน 1 ชุด (ดู : 18) 5 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ดู : 20) 4 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน 2 เล่ม (ดู : 19) 3 พ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 (ดู : 19) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บจ 7742 ชุมพร จำนวน 2 รายการ (ดู : 20) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บธ 4277 ชุมพร จำนวนท 8 รายการ (ดู : 20) 30 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ทะเบียน กต 6177 ชุมพร จำนวน 7 รายการ (ดู : 19) 28 ต.ค. 2563
ประกาศเผยเปิดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำฉา-เขาล้าน หมู่ที่ 5,8 ตำบลครน (ดู : 25) 28 ต.ค. 2563
ประกาศเผยเปิดราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน ตอน 2 หมู่ที่ 5 (ดู : 37) 28 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 23) 26 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องขยายเสียงและไฟส่องสว่าง บริเวณวัดน้ำฉา จำนวน 4 รายการ (ดู : 22) 21 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานลอยวัดน้ำฉา พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย (ดู : 23) 21 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช จำนวน 1 แกลลอน (ดู : 19) 20 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 6 ชุด รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร (ดู : 18) 20 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9097 จำนวน 14 รายการ (ดู : 18) 16 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2563) (ดู : 30) 1 ต.ค. 2563
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 (ดู : 28) 30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 25) 29 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลครน (ดู : 24) 28 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 6 แห่ง (ดู : 21) 28 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) ศพด. จำนวน 4 ศูนย์ (ดู : 19) 28 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองพะงุ้น หมู่ที่ 2 ตำบลครน (ดู : 41) 21 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลครน (ดู : 42) 21 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลครน (ดู : 52) 21 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ม.14,ม.2,ม.1 จำนวน 3 จุด (ดู : 31) 18 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร จำนวน 2 รายการ (ดู : 31) 18 ก.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต (ดู : 32) 17 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลครน
99 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ : 0-7755-7139 โทรสาร : 0-7755-0734
Copyright © 2018. www.kron.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ